20.4.10

மனிதா நீ மாறவேண்டும்.....!பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்குமான
இடைவெளி வாழ்க்கை-அந்த
நீரோட்ட நீட்சிக்குள்
இன்பம்,துன்பம்.........
உயர்வு,தாழ்வு.....
மாறி மாறி நகர்கிறது-மனித
வாழ்க்கைப் பயணம்

மனிதர்கள் பலவிதம்-அவர்
வாழ்க்கை ஒருவிதம்-அதில்
காணும் மாற்றங்கள்
ஏராளமே............

தீயவன் நல்லவனாகலாம்
நல்லலவன் கெட்டவனாகலாம்
ஏழைகள் செல்வந்தராகலாம்
அறிவற்றவர் அறிவாளியாகலாம்
அறிவாளி அறிவற்றவராகலாம்
அழகற்றவர் அழகானவராகலாம்
அழகானவர் அழகற்றவராகலாம்


இப்படியே ...........
மாற்றங்கள் வந்து போகலாம்
மாரியும் கோடையும்
மாறி வரினும் சூரியன் தேய்வதில்லை

ஆனால்..............!
அன்பு வைத்தவர்
அன்பற்று நடக்கையிலே
கல்மனமெனிலும் கசியத்தான் செய்யும்
பாசம் என்பது வேசம் அல்ல
அன்பு என்பது கேட்டுப் பெறுவது அல்ல
பணமோ,பொருளோ கொடுத்தால்
அங்கேதான் அன்புஇருப்பது என்றில்லை.....
இயல்பாக எழும் மனித உணர்வுக்குள்
ஊற்றெடுப்பதே அன்பு.......

அன்பு இருந்தால் வெறுப்பு எதற்கு...???
மனிதர்களே ........
புதியன புகுதலும் பழையன கழிதலும்-இவை
அன்பிற்கு அர்த்தம் அற்றது
அன்புகொண்டவரை கலங்கவைக்காதே
மனிதா மாற்றிடு......

செம்பகம்

4.4.10

நிரந்தர ஏக்கம்


படைத்தாய் பூமியில்
கொடுத்தாய் அழகிய வாழ்வை
பறித்தாய் அத்தனையும்.....
பதினாறு வயதில்
கதிகெட்டு வாழ்கிறேன்
பதிந்து கிடக்கும்
மனசின் காயங்களை
வரிகளாக்க முயல்கிறேன்
வலிகள் அதிகமாய் இருக்கிறது
விடிந்தது காலை
தொடங்கியது எறிகணை மழை
பசியால் தங்கை சுருண்டு கிடந்தாள்
பார்த்த எனக்கு பொறுமையிழந்து
பக்கத்து வீட்டில்
கஞ்சி வாங்கி வந்தேன்

எங்குமே புகை மண்டலம்
அயல் எங்கும
அவலத்தின் ஓசை
கால் போன திசை நோக்கி
ஓடோடிச்சென்றேன்

ஆறு வயது
ஆசைத்தங்கை
அரை உயிரில் துடித்து - என்
மடிமீதே மூச்சிழந்து போனாள்
அன்புத்தம்பி தலையின்றி கிடந்தான்
அப்பாவோ உடல் சிதைந்து கிடந்தார்

அம்மாவை மட்டும் - என்
கண்ணுக்கு எட்டவில்லை
எஞ்சியது இருவருமென்று
உரத்து அழைத்து ஓடினேன்
தென்னை அடியில்
அன்னையின் தலை......

செய்வதறியாது தவித்தேன்
ஆற்றிட யாருமில்லை.......
என் தலை மீது
எறிகணை வீழாதோ - என்று
தேம்பி அழுதேன்-அதில்
தோற்றுத்தான் போனேன்

அலையின் மீது
துடுப்பிழந்த படகாய்
அரவணைக்க யாருமின்றி
அனாதையாய் அலைகிறேன்

இறைவா!
ஒருவரைக்கூட விட்டு வைக்க
சொட்டு மனமும் இரங்கலையா...?
வரம் ஒன்று கேட்கிறேன்
மறுத்திடாமல் தந்திடுவாயோ

பெற்றவரோடு சேர்ந்திட
சாகும்வரம் தருவாயா.?
சந்தோசமாய்ச் சேர்ந்திடுவேன்.

செம்பகம்


அத்தனையும் கற்பனை அல்ல......

போர் தந்த வலிகள்நண்பர்களே தற்போது இன்ரநெற் வசதியற்ற இடத்தில் இருப்பதால் எனது ஆக்கம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த வேண்டியிருக்கிறது.
வசதி கிடைக்கும் போது வருவேன்....